Avstander på Mallorca

Mallorca er ikke større enn at alle steder du måtte ønske å dra til ligger kun en kort svipptur unna med bil. Til sammenligning har f.eks. Østfold fylke (4180 km²) i Norge større areal enn hele Mallorca (3640 km²).

  Alcudia C'an Picafort Capdepera El Arenal Magaluf Manacor Inca Palma Palma Nova Port de Sóller Santa Margalida S.S.J. lufthavn Valldemossa 
 Alcudia   13,2 km 44,7 km 66,1 km 69,8 km 41,4 km 24,7 km 56,6 km 66,7 km 65,5 km 20,5 km 59,9 km 60,8 km
 C'an Picafort 13,2 km   33,0 km 69,9 km 73,6 km 31,4 km 26,5 km 58,7 km 68,9 km 69,3 km 10,5 km 61,3 km 63,1 km
 Capdepera 44,7 km 33,0 km   73,3 km 95,7 km 27,2 km 53,0 km 78,3 km 92,5 km 98,5 km 33,1 km 73,3 km 93,0 km
 El Arenal 66,1 km 69,9 km 73,3 km   34,9 km 46,8 km 41,8 km 15,9 km 31,7 km 40,5 km 50,1 km 8,5 km 32,2 km
 Magaluf 69,8 km 73,6 km 95,7 km 34,9 km   69,8 km 46,4 km 17,7 km 3,4 km 42,0 km 66,9 km 25,5 km 32,6 km
 Manacor 41,4 km 31,4 km 27,2 km 46,8 km 69,8 km   36,7 km 53,9 km 68,2 km 77,0 km 22,7 km 48,9 km 68,7 km
 Inca 24,7 km 26,5 km 53,0 km 41,8 km 46,4 km 36,7 km   32,6 km 42,8 km 41,7 km 20,9 km 34,2 km 37,0 km
 Palma 56,6 km 58,7 km 78,3 km 15,9 km 17,7 km 53,9 km 32,6 km   14,3 km 32,1 km 53,9 km 9,2 km 23,9 km
 Palma Nova 66,7 km 68,9 km 92,5 km 31,7 km 3,4 km 68,2 km 42,8 km 14,3 km   37,9 km 62,8 km 21,4 km 28,5 km
 Port de Sóller 65,5 km 69,3 km 98,5 km 40,5 km 42,0 km 77,0 km 41,7 km 32,1 km 37,9 km   63,9 km 35,1 km 23,8 km
 Santa Margalida 20,5 km 10,5 km 33,1 km 50,1 km 66,9 km 22,7 km 20,9 km 53,9 km 62,8 km 63,9 km   45,9 km 57,2 km
 S.S.J. lufthavn 59,9 km 61,3 km 73,3 km 8,5 km 25,5 km 48,9 km 34,2 km 9,2 km 21,4 km 35,1 km 45, 9 km   26,5 km
 Valldemossa 60,8 km 63,1 km 93,0 km 32,2 km 32,6 km 68,7 km 37,0 km 23,9 km 28,5 km 23,8 km 57,2 km 26,5 km  

(Med forbehold om eventuelle feil. Avstander beregnet med Google Maps). Se også: Reisetips Mallorca.